Сметководител / Администратор

 • ДЕНМАК ДОО од Скопје
 • 19/05/2017
Неопределено Дистрибуција

Опис

Сметководител / Администратор

Фирмата  ДЕНМАК ДОО од Скопје лоцирана во Индустриска зона Визбегово  бара сметководител /администратор (може и без лиценца) на неопределено време (првиот месец само на определено време за да се утврди способноста на кандидатот).

Фирмата е веќе етаблирана на пазарот и нуди можност за разумна почетна плата со можност за покачување во период од 6 и 12 месеци.

Потребно:

 • Активно познавање на сметковод. прописи, правни нормативи
 • Одлично владеење на MS Office, напредно MS Excel–задолжително
 • Искуство со LUKA 2010 софтвер  
 • Финансиско и материјално книговодство
 • Извештаи, анализа на должничко-доверителски односи
 • Англиски (пишан/говорен)+јазици од регион
 • Следење законски регулативи, сметковод .стандарди

   -  Aдминистративно, архивско и канцелариско работење

 • Исклучителни комуникациски (писмени и усмени) вештини
 • Возачка дозвола Б, активен возач СОПСТВЕН ПРЕВОЗ до ВИЗБЕГОВО

 

Доставете биографија+писмо за намери на  zlatko@denmak.com.mk  или  denis@denmak.com.mk

(без телефонски јавувања)

Е-пошта

zlatko@denmak.com.mk denis@denmak.com.mk

Број на отворени позиции

1

Краен рок за аплицирање

18/07/2017