Садопер/ка

  • Plaza de Toros
  • Скопје
  • 22/05/2017
Неопределено Угостителство

Опис

Нашиот угостителски објект има потреба од садопер/ка за склучување на редовен работен однос.

Потребни квалификации

Огласот важи за кандидати со или без работно искуство.

Телефон

3/123-167

Адреса

Ул.Кеј 13ти Ноември бр.0065

Е-пошта

info@plazadetoros.mk

Веб сајт

Краен рок за аплицирање

21/07/2017