Шанкер/ка

  • Plaza de Toros
  • Скопје
  • 11/01/2017
Неопределено Угостителство

Опис

Нашиот угостителски објект има потреба од шанкер/ка за склучување на редовен работен однос. 

Потребни квалификации

Огласот важи за кандидати со или без работно искуство.

Телефон

02/3123-167

Адреса

Ул.Кеј 13-ти Ноември бр.0065

Е-пошта

info@plazadetoros.mk

Веб сајт

Краен рок за аплицирање

12/03/2017