Работник за обезбедување

  • Еуро Секјурити
  • Скопје
  • 27/09/2016
Неопределено Безбедност и заштита при работа

Опис

Потребни се лица за обезбедување со лиценца од комора за обезбедување на лица и имот.

Ваше CV испратете на нашата mail адреса:
euroobezbeduvanje@yahoo.com

Телефон

3220225

Е-пошта

euroobezbeduvanje@yahoo.com

Број на отворени позиции

4

Плата

12.000

Краен рок за аплицирање

07/10/2017