Работници во производство

  • ХИТ-73
  • Тетово
  • 04/01/2017
Определено Производство

Опис

Млекара ХИТ 73 одс.Камењане има потреба од работници за производство.

Информации на тел : 044/391-801

Телефон

044/391-801

Е-пошта

info@hit73.com.mk

Краен рок за аплицирање

28/02/2017