Геодетски инженер

  • Arhitekten MKD
  • Скопје
  • 09/01/2017
Неопределено Градежништво и Архитектура

Опис

Архитектен мкд има потреба од вработување на лиценциран геодетски инженер.

Потребни квалификации

  • ВСС, 7/1 степен или 300 кредити
  • минимум 2 години работно искуство во областа
  • поседување на овластување за овластен геодет или да исполнува услови за овластен геодет
  • познавање на инженерска геодезија ќе се смета за предност

Е-пошта

oglas2017@mail.com

Број на отворени позиции

1

Краен рок за аплицирање

31/01/2017