Технолог

  • Римес МС Гроуп
  • Скопје
  • 09/01/2017
Неопределено Месна

Опис

Месна индустрија има потреба од вработување на технолог во производство за преработка на месо и производство на месни производи.

Кандидатите треба да имаат работно искуство во иста област и завршено ВСС образование од соодветната област.

Кандидатитe можат да аплицираат на е-маил адреса: contact@rimes.com.mk 

Адреса

ул.1632 бр.40, 1000 Скопје

Е-пошта

contact@rimes.com.mk

Број на отворени позиции

1

Краен рок за аплицирање

31/01/2017