Senior PHP Developer

  • Tabellarius
  • Скопје, Скопjе
  • 09/01/2017
Неопределено Информатичка Технологија

Опис

Твојата работа како Senior PHP Developer ќе биде да работиш самостојно на развивање на најголемиот софтверски проект на компанијата и да водиш тим на програмери низ процесот.

Потребни квалификации

Одговорности:
- Развивање/пишување код заедно со тимот за развој на решенија;
- Учество во технички дискусии, технички дизајн и презентирање технички идеи;
- Разглобување на проблеми и проценка на време за таскови;
- Брза реакција на багови;
- Проверка и корекција на код;
- Континуирана документација на код во процесот на развивање, преку опис на програмот, специјални инструкции и промени во датабазата, на процедурано, модуларно и датабаза ниво.

Техничка експертиза:
- 3+ години искуство со PHP и MySQL;
-    Силно познавање на JavaScript, CSS, HTML, JQuery и AJAX;
-    Познвање на GIT и/или Subversion;
-    Искуство со Linux, Apache, Load balancing и конфигурација на cash technologies ќе се смета за предност;
-    Интернет протоколи (HTTP / HTTPS, SMTP, DNS);
-    Диплома во Информациски науки и Компјутерско Инженрство или слична ИТ дисциплина; или, еквивалентно демонстрирано искуство;
-    Докажано искуство со решавање на комплексни софтверски проблеми.

Ние обезбедуваме:

- Редовна и соодветна заработувачка;
- Флексибилно работно време;
- Пријателска корпоративна култура.

Испратете го Вашето CV (вклучувајќи мотивационо писмо, сертификати и референци, по избор) на email: career@tabellarius.mk и назначете ја позицијата за којашто аплицирате.

 

Е-пошта

career@tabellarius.mk

Веб сајт

Број на отворени позиции

1

Краен рок за аплицирање

01/02/2017