Готвач

  • Центро-Фрута Дооел Виница
  • Виница
  • 10/01/2017
Неопределено Хотелиерство

Опис

Хотел Центро бизнис Виница има потреба од: 2 готвачи; минимум ССС; со работно искуство;

Компанијата ги обезбедува потребните средства за работа и нуди можност за солидна заработувачка и професионална надградба.

Огласот е активен до 31.01.2017 година

Потребни квалификации

  • ССС
  • работно искуство

Телефон

033362507361123

Е-пошта

centrofruta2003@yahoo.com

Број на отворени позиции

2

Краен рок за аплицирање

31/01/2017