Медицинска сестра

  • ПЗУ-Поликлиника Д-р Апостолска
  • Скопје
  • 10/01/2017
Определено Медицина

Опис

Поликлиника „Др. Апостолоска“ од Кадино, Илинден вработува медицинска сестра на определено време од 9 месеци.

Контакт телефон 075578302

Телефон

075578302

Е-пошта

dr_apostolska@yahoo.com

Број на отворени позиции

1

Краен рок за аплицирање

10/02/2017