Технолог за производство на ракија

  • TCC Grand Plaza
  • 11/01/2017
Неопределено Земјоделство Производство

Опис

TCC Grand Plaza бара технолог за производство на сопствена ракија. 

Испратете кратка биографија на е-маил адреса: dmitev@tccgrandplaza.com 

Телефон

076/270-380

Е-пошта

dmitev@tccgrandplaza.com

Број на отворени позиции

1

Краен рок за аплицирање

12/03/2017