Пакувач

  • Уни Лукс
  • Скопје
  • 11/01/2017
Неопределено Прехрамбена

Опис

Потребни се 2 пакувачи за работа во ноќна смена.

Контакт тел. 02/2040-504 и e-mail: uniluks95@yahoo.com 

Потребни квалификации

  • Од 18 до 40 годишна возраст
  • Да поседува способност и желба за работа во ноќна смена

Телефон

02/2040-504

Е-пошта

uniluks95@yahoo.com

Број на отворени позиции

2

Краен рок за аплицирање

21/01/2017