ПУСЗ Геромедикал Феникс

Дом за стари лица Геромедикал Феникс

  • локација

 Волково, Ѓорче Петров.

  • mail:

feniksgeromedikal@gmail.com

  • телефонскиот број:

075 482 552

0 оглас(и) во ПУСЗ Геромедикал Феникс