Далекс 2014

Минимаркети-колонијали 

1.Бул.Илинден бр.48 Скопје( кај Влада На РМ)

2.Ул.Франклин Рузвелт бр.69 наспротиј Зоолошка градина)

3.Ул 9 Бр.63а Н.Илинден (наспроти опшината)

0 оглас(и) во Далекс 2014