Креди ЈЕС ДОО Скопје

1 оглас(и) во Креди ЈЕС ДОО Скопје

Креди ЈЕС ДОО Скопје Определено
Credi Yes  е нова, современа брзорастечка компанија во областа на микрокредитирање на физички лица во Македонија. Поради брз раст, развивање и извршување на својата дејност потребен ни е  Менаџер во Филијала  за советување на клиенти за брзи потрошувачки кредити и одобрување на кредити во филијала   Скопје . Соодветниот кандидат за оваа позиција треба да биде комуникативен, проактивен, одговорен и да поседува мулти таскинг вештини применувајќи ги преку исклучителна услуга на клиенти.   Опис на работно место:   • Комуникација со клиенти на  Credi Yes  на шалтер во филијала и преку телефон • Пополнување на документи и барања за аплицирање за кредит • Информирање на клиентите за нашиот продукт и услуги во филијала • Собирање,класификации и примарна обработка на документи • Конзистентно следење на обврските на клиентите • Работа со готовина Привлекување на нови клиенти преку разни маркетинг активности   Квалификации: • Релевантно искуство од најмалку 1 година на иста или слична позиција • Одлични комуникациски и организациски способности и добри вештини за продажба • Добро познавање на Англиски јазик • Одлично познавање на MS Office (Excel,Word) • Образование: Пожелно е ВСС • Флексибилен кандидат за работно време од понеделник до сабота   Компанијата нуди: • Корпоративна обука во согласнот со најдобрите практики од оваа област • Конкурентска фиксна плата, бонуси засновани од постигнати резултати, договор за вработување, • Службен телефон • Можност за брзо напредување во рамките на компанијата   Доколку сакате да бидете дел од нашата компанија, да се развиете како професионалец, да стекнете нови знаења, вештини и споосбности од областа Ве молиме испратете ни детално  CV  на нашата е-маил адреса  info@credi-yes.com
Скопје 22/02/2021