СТЕРНА ДОО Скопје

Продажба и изнајмување на нови и користени дигитални апарати за фотокопирање, печатење, скенирање, мултифункциски системи, печатари и факс апарати од програмата на RICOH
Продажба на оригинални резервни делови и потрошен материјал

0 оглас(и) во СТЕРНА ДОО Скопје