ПротачДооел

Протач ДООЕЛ Скопје e фирма која нуди машинско длабинско перење на тапациран мебел ,теписони, душеци, машинско чистење на подови, кожа, хемиско чистење на возила и сл.

Од клучна важност за позитивен и успешен исход на мисијата за која се залагаме, е постојаната подготвеност да одговориме на барањата, очекувањата и желбите, како на постоечките така и на новите клиенти, а нивното надминување претставува наш дополнителен предизвик.
Примената на соодветни и современи техники и технологии од областа на хигиенските услуги кои ги нудиме, врвниот квалитет, екстремната одговорност, фокусираност, труд, посветеност, како и грижата за корисниците се нашите алатки на патот кон взаемниот успех а запазувањето и почитувањето на секој од овие сегменти ја формира нашата крајна цел: ЧИСТОТА И ЗАДОВОЛЕН КЛИЕНТ.

0 оглас(и) во ПротачДооел