1 оглас(и) во МА ГАМИНГ ДООЕЛ

МА ГАМИНГ ДООЕЛ Определено
Друштвото МА ГАМИНГ ДООЕЛ Скопје има потреба од 8 (осум) работници за работна позиција „Касиер/ка“ за работа во автомат клуб во Скопје.
Скопје 04/08/2022