10 оглас(и) во Брза Пратка

Брза Пратка Неопределено
Поштенската компанија Брза Пратка има потреба од курир/доставувач за територија на град Делчево / Пехчево Услови: Завршено минимум средно образование Возачка дозвола Б категорија Познавање на градот - наведените реони (Пожелно е претходно работно искуство на иста или слична позиција) Личен профил: Вредна и одговорна личност Деловна култура Способност за индивидуална и тимска работа Лојалност и флексибилност Одговорности и задачи: Утовар/истовар, превземање и доставување на пратки Водење на уредна документација Одговорност за проток на пратки Основна плата: Првиот месец плата по договор, од вториот месец: 15.000 денари + Бонус на превземени пратки Вашата професионална биографија испратете ја со назнака „Курир Делчево “ маил адреса contact@brzapratka.com Мејловите без назнака нема да бидат земени во предвид. Ве очекуваме!
Делчево 14/12/2018
Брза Пратка Неопределено
Поштенската компанија Брза Пратка има потреба од административни работници во Скопје, за во канцелариите во населба Аеродром, Маџари, Карпош и Бит Пазар. Работна обврска: внесување на информации во софтвер. Услови: Завршено минимум средно образование . Основни компјутерски вештини, работа со компјутери (Word, Excel) . Способност за индивдуална и тимска работа. Работно време: прва смена: 09:00 -17:00 . Плата: 13.000 - 15.000 денари. Предност имаат кандидатите на иста или слична работна позиција. Испратете Ваше CV користејќи го полето „Аплицирај веднаш“,со назнака "Административен работник- Скопје " или на маил адреса contact@brzapratka.com   Меиловите без назнака нема да бидат земени во предвид. Ве очекуваме!
Скопје 06/12/2018
Брза Пратка Неопределено
Поштенската компанија Брза Пратка има потреба од шофер/возач со Б категорија  за град Скопје Потребни квалификации и вештини: Завршено минимум средно образование, Основни компјутерски вештини , Возачка дозвола Б категорија, Пожелно е претходно работно искуство на иста или слична позиција Личен профил: Вредна и одговорна личност Деловна култура Способност за индивидуална и тимска работа Лојалност и флексибилност Одговорности и задачи: Утовар/истовар, превземање на пратки Водење на уредна документација. Основна плата:  18.000,00 денари Работно време  од 05 до 12 часот ( само прва смена ). Вашата професионална биографија испратете ја користејќи го полето „Аплицирај веднаш“, со назнака „Шофер Скопје“ Мејловите без назнака нема да бидат земени во предвид. Ве очекуваме!
Скопје 27/11/2018
Брза Пратка Неопределено
Поштенската компанија Брза Пратка има потреба од шофер/возач со Б категорија  за релација Битола - Скопје - Битола. Потребни квалификации и вештини: Завршено минимум средно образование, Основни компјутерски вештини , Возачка дозвола Б категорија, Пожелно е претходно работно искуство на иста или слична позиција Личен профил: Вредна и одговорна личност Деловна култура Способност за индивидуална и тимска работа Лојалност и флексибилност Одговорности и задачи: Утовар/истовар, превземање на пратки Водење на уредна документација. Основна плата:  20000 - 24 000 денари Работно време  од 17 до 01часот ( само втора смена ). Вашата професионална биографија испратете ја користејќи го полето „Аплицирај веднаш“, со назнака „Шофер Битола“ Мејловите без назнака нема да бидат земени во предвид. Ве очекуваме!
Битола 27/11/2018
Брза Пратка Неопределено
Поштенската компанија Брза Пратка има потреба од курир/доставувач за територија на град Тетово. Услови: Завршено минимум средно образование Возачка дозвола Б категорија Познавање на градот - наведените реони (Пожелно е претходно работно искуство на иста или слична позиција) Личен профил: Вредна и одговорна личност Деловна култура Способност за индивидуална и тимска работа Лојалност и флексибилност Одговорности и задачи: Утовар/истовар, превземање и доставување на пратки Водење на уредна документација Одговорност за проток на пратки Основна плата:  15.000 денари + Бонус на превземени пратки Вашата професионална биографија испратете ја со назнака „Курир Тетово “ маил адреса contact@brzapratka.com Мејловите без назнака нема да бидат земени во предвид. Ве очекувам
Тетово 27/11/2018
Брза Пратка Неопределено
Поштенската компанија Брза Пратка има потреба од Одговорен на смена во главниот магацин во Скопје, Маџари. Работна обврска: Контрола на вработените 2 смена, контрола на протокот на пратки, проток и спроведување на логистика ,внесување на информации во софтвер. Услови: Завршено минимум средно образование . Работа на иста или слична позиција. Основни компјутерски вештини. Способност за индивдуална и тимска работа. Работно време: втора смена од 16 до 24часот. Плата: 20.000 - 24.000 денари .Испратете Ваше CV користејќи го полето „Аплицирај веднаш“,со назнака "Одговорен на смена -Маџари. Меиловите без назнака нема да бидат земени во предвид. Ве очекуваме!
Скопје 16/11/2018
Брза Пратка Неопределено
Поштенската компанија Брза Пратка има потреба од курир/доставувач за територија на град Скопје . Услови: Завршено минимум средно образование Возачка дозвола Б категорија Познавање на градот - наведените реони (Пожелно е претходно работно искуство на иста или слична позиција) Личен профил: Вредна и одговорна личност Деловна култура Способност за индивидуална и тимска работа Лојалност и флексибилност Одговорности и задачи: Утовар/истовар, превземање и доставување на пратки Водење на уредна документација Одговорност за проток на пратки Основна плата: Првиот месец плата по договор, од вториот месец: 18.000 денари + Бонус на превземени пратки Вашата професионална биографија испратете ја со назнака „Курир Скопје “ маил адреса contact@brzapratka.com Мејловите без назнака нема да бидат земени во предвид. Ве очекуваме!
Скопје 16/11/2018
Брза Пратка Неопределено
Брза Пратка бара секретар/ка-асистент . Потребни способности: работа со компјутери, желба за напредување и упорност во работењето, можност за работење со флексибилно работно време, достапност на телефон од 09:00 до 19:00 часот. Способност за барање на понуди и нивна процена, изработка на конкретни бизнис планови и цели за исполнување од вработените со помош, контролан и насоки од управителот . Решавање на нестандардни специфични задачи. Во предност се земаат лидерски способности и психолошки познавања на профили како и можност за патување во Македонија. Нудиме флексибилна плата од 15000 – 20000 денари, можност за напредување и бесплатна сестрана обука за менаџери. Предност имаат кандидатите со работа на иста или слична позиција, возачка дозвола Б категорија, англиски јазик и работа со  Microsoft office алатките и интернет. Испратете C.V на contact@brzapratka.com со назнака за која работна позиција аплицирате - Секретар.
Скопје 16/11/2018
Брза Пратка Неопределено
Брза Пратка бара помошник Управител . Потребни способности: работа со компјутери, желба за напредување и упорност во работењето, можност за работење со флексибилно работно време, достапност на телефон од 09:00 до 21:00 часот. Способност за барање на понуди и нивна процена, изработка на конкретни бизнис планови и цели за исполнување од вработените со помош, контролан и насоки од управителот . Решавање на нестандардни специфични задачи. Во предност се земаат лидерски способности и психолошки познавања на профили, кандидати со работа на слична или иста работна позиција, возачка дозвола Б категорија. Можност за патување во Македонија и странство. Нудиме плата од 20 000 – 30 000 денари, можност за напредување и почакување на истата. Испратете ја вашата Биографија на contact@brzapratka.com со назнака за која работна позиција аплицирате - Помошник Управител.
Скопје 16/11/2018
Брза Пратка Неопределено
Поштенската компанија Брза Пратка има потреба од административен работник (втора смена) во Скопје, Маџари. Работна обврска: внесување на информации во софтвер. Услови: Завршено минимум средно образование . Основни компјутерски вештини, работа со компјутери (Word, Excel) . Способност за индивдуална и тимска работа. Работно време во втора смена од 17 до 01 часот. Плата: 13.000 - 15.000 денари. Испратете Ваше CV користејќи го полето „Аплицирај веднаш“,со назнака "Административен работник- Маџари". Меиловите без назнака нема да бидат земени во предвид. Ве очекуваме!
Скопје 21/12/2017