Тетрактис ДООЕЛ

Друштво за архитектура, урбанизам и инженеринг ТЕТРАКТИС Кристијан ДООЕЛ експорт-импорт Скопје.

Основна дејност на компанијата архитектура ,изведба и надзор.

  • Скопје

0 оглас(и) во Тетрактис ДООЕЛ