Проект 42

Проект 42“ е правен субјект со одобрена лиценца за управител, издадена од Регулаторната комисија за домување, чијашто примарна дејност е управување и одржување на објекти.

„Проект 42“ нуди севкупна грижа за домовите и деловните простории, вклучувајќи професионален сервис за чистење.

1 оглас(и) во Проект 42