1 оглас(и) во Римес МС Гроуп

Римес МС Гроуп Неопределено
Месна индустријаима потреба од вработување на лице за работно место магационер Сите заинтересирани кандитати своето CV можат да го достават на мејл : contact@rimes.com.mk  
Скопје 14/09/2020