13/09/2017

Градежен лимар

  • ОРБИТА КОНСТРАКШАН
  • Скопје
Неопределено Градежништво и Архитектура

Опис

Се бара градежен лимар и помошни работници.

Потребни квалификации

- Искуство во работата
- Познавање на тимска работа
- Редовност
- Способност за изведување на зададените задачи брзо и навремено

Телефон

078/212-460

Адреса

ул. Мариовска бр.32 1000 Скопје

Е-пошта

aleksandarjovanovski60@yahoo.com

Веб сајт

Број на отворени позиции

5

Плата

23.000

Краен рок за аплицирање

12/11/2017


Аплицирај веднаш