Заварувачи

  • ОРБИТА КОНСТРАКШАН
  • Неопределено
  • 20/10/2017
Неопределено Градежништво и Архитектура

Опис

Потребни квалификации

- Искуство во работата
- Познавање на тимска работа
- Редовност
- Способност за изведување на зададените задачи брзо и навремено

Телефон

078/212-460

Адреса

ул. Мариовска бр.32 1000 Скопје

Е-пошта

aleksandarjovanovski60@yahoo.com

Веб сајт

Број на отворени позиции

5

Плата

22.000

Краен рок за аплицирање

19/12/2017
Аплицирај веднаш