Градежен работник

  • Пескара Вел ДООЕЛ
  • 12/01/2018
Градежништво и Архитектура Производство Трговија

Опис

ПЕСКАРА ВЕЛ ДООЕЛ ВЕЛЕС  компанија во приватна сопственост е основана во 1997 година, поставена на површина од 57000м² во населба Речани, Велес. Почнувајќи со само неколку вработени, ПЕСКАРА ВЕЛ ДООЕЛ ВЕЛЕС во 2017-та година има 300 вработени и докажан високостручен, едуциран, искусен и професионален тим.

Специјализирана е и лиценцирана за изведување на градби од прва категорија, со лиценца издадена од министерството за транспорт и врски на Република Македонија. Во своето работење компанијата ги применува современите европски стандарди. Основна дејност на компанијата е пескарање и антикорозивна заштита, но своето работење го проширува со заварување применувајќи гасно, електро лачно, МИГ- МАГ и ТИГ постапка, заварувајќи метали и легури, под секакви услови и потреби, како и изведба на термоизолација, изведба на производствени погони, градежништво, трговија со увоз и извоз на стоки.

Имаме потреба од работници на следните позиции: ѕидаро-тесар и армирач. 

Потребни квалификации

Со и без работно искуство. Предност ќе имаат кандидатите со работно искуство.

Телефон

043222241

Адреса

ул.Академик Пенчо Давчев бр.128, Велес

Е-пошта

tatjana.ilievska@peskara.com

Краен рок за аплицирање

11/02/2018
Аплицирај веднаш