Сервисер на мерила/ општ работник

  • Mrt labolatorii
  • Скопје
  • Неопределено
  • 11/07/2018
Неопределено Услуги

Опис

Фирма за калибрација и сервис на мерила од Скопје бара сервисер/општ работник одговорен за калибрација на разни видови на мерила.

Работно време: Понеделник-петок.

Висината на платата од 15. 000 до 22.000 денари.

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горенаведените услови потребно е да испратат куса биографија (CV) на e-mail: mrtlaboratorii@mrtvagi.com.mk co задолжителна назнака „апликација по оглас за вработување“.

Нецелосните апликации нема да бидат прифатени.

Само селектираните кандидати ќе бидат повикани на интервју!

Потребни квалификации

Кандидатот треба да:

-има завршено ССС (пожелно е со електро-техничко образование),

-има основно владеење на MS Office апликации,

-има Возачка Б категорија,

-е на возраст до 25 години.

Адреса

Кисела Вода, Скопје

Е-пошта

mrtlabolatorii@mrtvagi.com.mk

Број на отворени позиции

1

Краен рок за аплицирање

10/08/2018
Аплицирај веднаш