Садопер/ка

  • Plaza de Toros
  • Скопје
  • Неопределено
  • 09/05/2018
Неопределено Угостителство

Опис

Нашиот угостителски објект има потреба од садопер/ка за склучување на редовен работен однос.

Потребни квалификации

Огласот важи за кандидати со или без работно искуство.

Телефон

3/123-167

Адреса

Ул.Кеј 13ти Ноември бр.0065

Е-пошта

info@plazadetoros.mk

Веб сајт

Краен рок за аплицирање

08/06/2018
Аплицирај веднаш