Електро Техничар

 • КОГЕЛ СТИЛ ДОО Скопје
 • Скопје
 • Определено
 • 07/12/2018
Определено Енергетика

Опис

КОГЕЛ СТИЛ ДОО Скопје ги смета своите човечки ресурси за клучен фактор за одржлив развој.

Ние се потпираме на вештините и залагањата на нашите луѓе од сите нивоа на хиерархијата.

Наша цел е да ги привлечеме, развиваме и задржиме најдобрите професионалци, при што им

овозможуваме креативен развој на кариера и ги наградуваме нивните резултати. На тој начин

стекнуваме долготрајни вредности и конкурентска предност.

КОГЕЛ СТИЛ ДОО Скопје поради проширување на својата дејност објавува оглас за вработување на

 

3 (три) оператори за во погон за производство – електро техничар 

Операторот управува со постројки во рамките на технолошкиот процес на производство во сите фази.Тоа подразбира водење на процесот со помош на процесни параметри, следење на состојба на опремата нацлице место и вршење на  редовни проверки. Учествува во одржување уредност и хигиена во погонот а по потреба учествува и во ремонтни активности на опремата.

Работното време е во три смени.

 

Квалификации на кандидатите:

 • ССС/IV степен на стручна подготовка електротехничар
 • Со или без работно искуство
 • Познавање на работа на компјутер, познавање на MS Office

 

Конкурентски предности за сите работни позиции:

Желба за работа во средина со високи барања

Одлични аналитички, комуникациски и организаторски способности

Динамичност, ефективност и ефикасност

Флексибилност и адаптибилност

Посветеност, мотивираност, иницијативност

Тимска работа и кооперативност

Решавање на проблеми

 

Кандидатите треба да ја приложат и следнава документација:

 1. Биографија (CV)
 2. Доказ за завршено образование

Огласот трае 30 (триесет) дена од денот на објавувањето.

Кандидатите  треба да ги исполнуваат општите услови предвидени со Закон.

Вработувањето е со полно работно време (40 часа неделно), на определено време од 3 (три) месеци, со можност за продолжување.

Аплицирањето се врши со испраќање на потребните документи на следната е-маил адреса kogelstil@gmail.com  , со назнака “ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ – Позиција за која се конкурира “

Сите апликации ќе се сметаат строго доверливи.

Контактирани ќе бидат само кандидатите избрани за интервју.

Краен рок за пријавување:07.01.2019

Потребни квалификации

 • ССС/IV степен на стручна подготовка електротехничар
 • Со или без работно искуство
 • Познавање на работа на компјутер, познавање на MS Office

Е-пошта

kogelstil@gmail.com

Краен рок за аплицирање

06/01/2019
Аплицирај веднаш