Административен асистент

  • АНДОТЕХ дооел Скопје
  • Скопје
  • Неопределено
  • 06/12/2018
Неопределено Недвижнини

Опис

Се бара Дипломиран Економист или Дипломиран Правник со и без работно искуство.

Телефон

023176701

Е-пошта

office@andoteh.mk

Број на отворени позиции

1

Краен рок за аплицирање

20/12/2018
Аплицирај веднаш