Office Manager

  • ДИУ ФИНСС ДООЕЛ Скопје
  • Скопје
  • Неопределено
  • 06/12/2018
Неопределено Менаџмент

Опис

Ново отвореното претставништво на компанијата Globe Williams во Скопје, има потреба од Office manager-ка со постојано работно место во Скопје.

Потребни квалификации

  • Одлично познавање на Англиски јазик (говорен и пишан)
  • Познавање на работа со компјутер
  • Организирна и одговорна
  • Одлични комуникациски вештини
  • Темелна, проактиввна и одговорна
  • Почитување на деловен бон-тон

Е-пошта

eemiri@globewilliams.com

Веб сајт

Број на отворени позиции

1

Плата

20.000

Краен рок за аплицирање

23/12/2018
Аплицирај веднаш