Фармацевт

  • ПРАЕТОРИАН
  • Скопје
  • Неопределено
  • 11/02/2019
Неопределено Хемија

Опис

ДОИЛ ПРАЕТОРИАН ДООЕЛ Подружница ВЕЈП ШОП бара лице под чиј надзор ќе се врши чување, сместување издавање и/или производството на хемикалии, од областа на фармацијата, хемијата, технологијата, медицината...

Потребни квалификации

Уверение за завршен VII степен стручна подготовка од областа на Фармацијата или Хемијата

Телефон

075455336

Е-пошта

security@praetorian.com.mk

Веб сајт

Број на отворени позиции

1

Краен рок за аплицирање

28/02/2019
Аплицирај веднаш