Градежен техничар

  • Ескаватори МК
  • Скопје
  • Неопределено
  • 11/02/2019
Неопределено Градежништво и Архитектура

Опис

ДПТУ Ескаватори-МК Дооел Скопје има потреба од Градежен техничар со 5 години работно искуство во нискоградба.

Апликациите да се испраќаат на office@eskavatorimk.com

Е-пошта

office@eskavatorimk.com

Број на отворени позиции

1

Краен рок за аплицирање

29/03/2019
Аплицирај веднаш