Агроном

  • Микеси ДОО
  • Неопределено
  • 11/07/2019
Неопределено Земјоделство Фармација

Опис

Компанијата Микеси ДОО има потреба од дипломиран Агроном

Потребни квалификации

Кандидатот трбе да ги има следните квалификации:

  • завршено високо образование од областа на агрономијата, насоки полјоделство, градинарство и цвеќарство, заштита на растенијата, овоштарство
  • минимум 3 години работно искуство во областа

Телефон

078273664

Е-пошта

mikesi2018@gmail.com

Број на отворени позиции

1

Краен рок за аплицирање

26/07/2019
Аплицирај веднаш