Негуватели/ки на деца, на возрасни лица и домашни помошници

 • Дејкер Хоум
 • Неопределено
 • 16/08/2019
Неопределено Услуги

Опис

Дејноста на компанијата Day Care е давање на професионални услуги за грижа и нега на деца, грижа и нега на возрасни лица и одржување на домаќинства (перење, пеглање, готвење и чистење) за потребите на клиентите, односно семејствата во град Скопје. Компанијата има потреба од следните работни места:

 • НЕГУВАТЕЛИ/КИ НА ДЕЦА
 • НЕГУВАТЕЛИ/КИ НА ВОЗРАСНИ ЛИЦА
 • ДОМАШНИ ПОМОШНИЦИ

Потребни квалификации

Потребни услови и квалификации:

 • Претходно работно искуство во доменот на позицијата за која се аплицира;
 • Достапни препораки од претходниот/те работодавач/и, односно семесјтво/а;

Лични карактеристики, вештини и спосособности:

 • Лојалност, професионалност и дискретност;
 • Одговорност, чесност и уредност во извршување на секојдневните обврски;
 • Почитување на семејните правила и вредности;
 • Флексибилност во однос на работното време;

Телефон

071262802

Адреса

ул. Црвена Вода бр.7/1

Е-пошта

info@daycare.com.mk

Веб сајт

Број на отворени позиции

10

Плата

15.000

Краен рок за аплицирање

23/08/2019
Аплицирај веднаш