Градежни работници

  • Izgradnja d.o.o.
  • Определено
  • 27/08/2019
Определено Градежништво и Архитектура

Опис

Работниот однос се заснова на определено време, со пробен рок и можност за работен однос на неопределено. 

 

Аплицирајте за работната позиција така што ќе испратите кратка биографија на адреса:

  • Izgradnja d.o.o., Kralja Zvonimira 45, 51260 Crikvenica или 
  • на е-маил адреса: info@izgradnja.hr 

 

Огласот е отворен додека работните места не се пополнат. 

Информации на телефон: 091 357 7040, г-дин Горан Рубчиќ, од понеделник до петок, во временски период од 8.00-17.00 часот. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

GRAĐEVINSKI RADNIK

 

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme s probnim rokom i mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme.

 

 

Prijave za natječaj s kratkim životopisom dostavljaju se na adresu:

  • Izgradnja d.o.o., Kralja Zvonimira 45, 51260 Crikvenica ili
  • na email adresu: info@izgradnja.hr 

 

Natječaj je otvoren do popunjenja.

Informacije na telefon: 091 357 7040, gospodin Goran Rubčić, od ponedjeljka do petka u vremenu od 8,00 – 17,00 h.

Телефон

091 357 7040

Адреса

Kralja Zvonimira 45, 51260 Crikvenica

Е-пошта

info@izgradnja.hr

Број на отворени позиции

20

Краен рок за аплицирање

26/09/2019
Аплицирај веднаш