Пракса за QA Engineers

  • Сикс П Консалтинг
  • Скопје
  • Пракса
  • 13/09/2019
Пракса Информатичка Технологија

Опис

Спeцијализирана компанија за Контрола на квалитет на софтвер, има потреба од практиканти кои треба да ги совладаат основните техники на софтверско тестирање, manual и functional testing.

Доколку се совлада задоволително праксата, практикантот ќе има можност за вработување.

Потребни квалификации

Единствена квалификација е лицето да има завршено или да е во последната година студии на технички факултет.

Потребно е математичко и логичко размислување.

Телефон

070682881

Е-пошта

info@expertsqa.com

Број на отворени позиции

2

Плата

6.000

Краен рок за аплицирање

20/09/2019
Аплицирај веднаш