Адвокатски приправник

  • Адвокат Бојан Ваневски
  • Скопје
  • Определено
  • 13/01/2020
Определено Право

Опис

Адвокатска канцеларија Ваневски има отворена позиција за адвокатски приправник заради стеучно усовршувањедоколку имате желба да учите и да се усовршите во областа на правото со посебен осврт на стопанско и облигационо право испратете го вашето ЦВ на маил lawyer@vanevski.mk 

Потребни квалификации

  • 300 ектс или последна година на мастер студии по право
  • Познавање на Англиски јазик
  • Искуство не е потребно

Е-пошта

lawyer@vanevski.mk

Веб сајт

Број на отворени позиции

1

Краен рок за аплицирање

20/01/2020
Аплицирај веднаш