Контролор

  • TIV 09 DOOEL
  • Скопје
  • Неопределено
  • 25/02/2020
Неопределено Машинство

Опис

Станица за технички преглед ТИВ - Техничка инспекција и верификација Скопје има потреба од контролори во станица за технички преглед.

Потребни критериуми:

  • Специјалистичко образование - Контролор
  • Најмалку средно стручно образование, машинска, сообраќајна или електротехничка струка
  • Работно искуство една година во струката

Испратете Ваше CV на: contact@tiv.com.mk 

Потребни квалификации

  • ССС, Машинска, сообраќакјна или електротехничка струка
  • Специјалистичко образоразование V степен,
  • контролор во станица за технички преглед

Е-пошта

contact@tiv.com.mk

Веб сајт

Број на отворени позиции

2

Краен рок за аплицирање

20/04/2020
Аплицирај веднаш