Професор по германски јазик

  • Ангел Вес
  • Скопје
  • Неопределено
  • 16/07/2020
Неопределено Образование и наука

Опис

Центарот за странски јазици Ангел Вес во Скопје бара професор/ка по германски јазик со полн фонд на часови за работа со деца и возрасни.

Курсевите се изведуваат онлајн со групи и индивудуално во училиштето.

Потребни квалификации

  • Завршено соодветно образование и минимум двегодишно искуство во предавањето.

Телефон

+38977766590

Адреса

angelvessk@gmail.com

Е-пошта

angelvessk@gmail.com

Веб сајт

Број на отворени позиции

1

Краен рок за аплицирање

22/08/2020
Аплицирај веднаш