Управувач на машина

  • Ekshtein DOOEL
  • Скопје
  • Неопределено
  • 09/11/2020
Неопределено Машинство

Опис

ЕКШТЕИН ДООЕЛ веќе 40 години успешно се занимава со машинскаобработка на мотори од сите видови на дизел и бензински мотори.Во моментот бараме нови вработени за со надеж да го обновимедосегашниот професионален кадар.

При самото пријавување следи обука која трае од 6 до 12 месеци.

Платата за време на обуката е пониска, повишувањето настанува тековносо самото усовршување на вработениот.

За луѓе со претходно познавање (на пример: механичар, дреар, глодач и т.н.)платата е повисока од самоит почеток.

Телефон

071 340 837

Адреса

ул. Првомајска б.б.

Е-пошта

ekshtein.fp@gmail.com

Број на отворени позиции

2

Плата

30.000

Краен рок за аплицирање

16/12/2020
Аплицирај веднаш