Администратор

  • Imperijal Trejd Kompani
  • Скопје
  • Определено
  • 11/02/2021
Определено Администрација

Опис

Компанија која се занимава со мегународна трговија има ИТНО потреба од секретарка/администратор пожелно со искуство,.Заинтересиранте кандидати да достават CV со слика на наведената електронска адреса. Во почеток вработувањето е на определено време, со можност за продолжување на неопределено време и напредување.

Потребни квалификации

 

 ВСС пожелно или ССС - економска насока, бизнис администрација
- Одлично познавање на Microsoft Office, Exel, Power point
- Одлично познавање на англиски јазик за усна и писмена комуникација

- Познавање на руски јазик  (може и базично ниво)
- Активна возачка дозвола Б категорија

Адреса

Аеродром -Скопје

Е-пошта

stojanoskaa@hotmail.com

Број на отворени позиции

1

Краен рок за аплицирање

25/02/2021
Аплицирај веднаш