Работник во Производство во Графичка индустрија

  • Аверс Компани
  • Скопје
  • Неопределено
  • 18/02/2021
Неопределено Графичка

Опис

Оглас за за работно место Работник во Производство во Графичка индустрија.

Вклучена обука. Претходно искуство не е задолжително.

Контакт и CV на адреса: za.rabotno.mesto@gmail.com

Е-пошта

za.rabotno.mesto@gmail.com

Краен рок за аплицирање

25/02/2021
Аплицирај веднаш