Машински инженер со Б овластување за изведба на климатизација и вентилација

  • Аиркул Био
  • Скопје
  • Неопределено
  • 18/02/2021
Неопределено Машинство

Опис

- надзор над изведбата на објекти во делот на греење, ладење и вентилација

- организација на работата во изведбата на објектите со план и динамика

- водење на документација (градежни книги, градежни дневници)

Потребни квалификации

- 5 години работно искуство како инженер во сферата на греење, ладење и вентилација

- најмалку Б овластување за изведба издадено од Комората на овластени архитекти и инженери

Е-пошта

law@aircool.com.mk

Краен рок за аплицирање

25/02/2021
Аплицирај веднаш