Заменик Технички раководител на лабораторија за калибрација

 • АМСМ
 • Скопје
 • Определено
 • 13/05/2022
Определено Услуги

Опис

КЛУЧНИ РАБОТНИ ОБВРСКИ:

 • Го менува Техничкиот раководител на Лабораторија за калибрација во негово отсуство
 • Води сметка за примена на законските прописи и други акти
 • Се грижи за правилно функционирање на мерната опрема според годишен план за одржување на опремата дефиниран во ISO/IEC 17025
 • Навремена подготовка и реализација на оперативен план за работа и наплата на побарувањата
 • Извршува калибрација на опрема (во лабораторија и на терен)
 • Изработува записи од реализирана калибрација

Потребни квалификации

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ:

 • Дипломиран Машински инженер, Дипломиран Електро инженер или Факултет од природни науки (насока математика/физика)
 • Напредно познавање на MS Office
 • Напредно познавање на Англиски јазик
 • Возачка дозвола Б категорија
 • Претходно работно искуство во иста или слична област се смета за предност

 

СПОСОБНОСТИ И ПОТРЕБНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЕШТИНИ:

 • Координирачки вештини
 • Продажни вештини
 • Почитување на крајни рокови
 • Практично учење
 • Внимание кон детали
 • Индивидуална работа
 • Креативност

Е-пошта

vrabotuvanje@amsm.com.mk

Веб сајт

Број на отворени позиции

1

Краен рок за аплицирање

20/05/2022
Аплицирај веднаш