Касиер/ка

  • МА ГАМИНГ ДООЕЛ
  • Скопје
  • Определено
  • 04/08/2022
Определено Друго

Опис

Друштвото МА ГАМИНГ ДООЕЛ Скопје има потреба од 8 (осум) работници за работна позиција „Касиер/ка“ за работа во автомат клуб во Скопје.

Потребни квалификации

- минимум завршено ССС ;

- познавање на англиски јазик ;

- друштвеност, комуникативност и позитивен став ;

- самоиницијативност во секојдневната работа, тимска работа и способност за работа под притисок ;

- одговорно и правилно ракување со парични средства.

Адреса

contact@admiralclub.com.mk

Е-пошта

contact@admiralclub.com.mk

Број на отворени позиции

8

Краен рок за аплицирање

18/08/2022
Аплицирај веднаш