Пракса за QA Engineers

 • Сикс П Консалтинг
 • Скопје
 • Пракса
 • 22/09/2022
Пракса Информатичка Технологија

Опис

Спeцијализирана компанија за Контрола на квалитет на софтвер, има потреба од вработени кои треба да поминат обука пред вработување, обуката трае 2 месеци и е платена 6000 денари, со таа обука треба да ги совладаат основните техники на софтверско тестирање, manual и functional testing. 
По успешна обука кандидатот се вработува. 


JUNIOR QA ENGINEER 


Клучни одговорности: 

 • Способност да се работи во мали тимови кои се интегрираат во повеќе интернационални тимови 
 • Изработка и извршување детални test cases и сценарија базирани на клиентска документација, како и познавање на целосната тест документација, test plan, test data, test suits. 
 • Осигурување на квалитет на производ во изработка, со придржување кон стандарди на квалитет 
 • Изработка на документација за извршена работа 
 • Допринос со креативни идеи за да се подобри процесот, системот, како и производот на кој се работи 
 • Способност да се учат секојдневно нови технологии 
 • Квалификација е лицето да има завршено или да е во последната година студии на технички факултет, поврзан со информатичка технологија.

Потребни квалификации

Единствена квалификација е лицето да има завршено или да е во последната година студии на технички факултет, поврзан со информатичка технологија.

Потребно е математичко и логичко размислување.

Е-пошта

info@expertsqa.com

Број на отворени позиции

2

Плата

6.000

Краен рок за аплицирање

29/09/2022
Аплицирај веднаш