Клуч на успехот – 20 особини на големите лидери

За да бидете успешни во својата кариера, треба да поработите на некои сопствени особини, а овие 20 се дел од нив.

Најбогатите и најмоќните луѓе во Светот се разликуваат од останатите токму по овие карактеристики, па проверете дали ги поседувате и вие:

1. Тие секогаш имаат зацртана цел и дефиниран план за остварување

2. Тие секогаш имаат силна мотивација

3. Секогаш се опкружени со талентирани луѓе кои ја делат нивната визија

4. Големите лидери се самодисциплинирани

5. Тие се упорни

6. Тие се креативни

7. Мораат да бидат одлучни

8. Тие ги проверуваат сите факти, пред донесување на конечна одлука

9. Знаат да бидат задоволни

10. Големите лидери играат фер

11. Тие се со отворен ум и мисли

12. Подобро слушаат, отколку што зборуваат

13. Тие знаат да прифатат критика

14. Тие се лојални

15. Ги разбираат мотивите на другите

16. Учат на грешките

17. Тие се оптимисти

18. Тие ги признаваат туѓите достигнувања

19. Ги третираат другите исто како што сакаат да бидат третирани и самите

20. Големите лидери ја преземаат одговорноста за целиот тим