Вкупно 388 активни огласи

 

ОБЈАВЕТЕ ГО ВАШИОТ ОГЛАС

Барателите на работа ќе го забележат
вашиот оглас брзо и лесно
Објави оглас

Најнови огласи

Inovatika DOO Скопје
30/09/2016
Неопределено
Иноватика ДОО, во соработка со Xplorify GmbH – Austria, има потреба од практикант/маркетинг асистент. Обврските на кандидатот ќе бидат поврзани со техничка поддршка при секојдневната работа на маркетинг тимот за проектот Xplorify - едукативна платформа за онлајн курсеви во живо.
Види ги сите огласи