Пакети

Еден оглас (7 дена)

 • Времетрање: 7 дена
 • Позиција: Најгоре во листата со огласи, означен како „спонзориран оглас“
 • Споделување на нашата Фејсбук страница и Фејсбук група
 • Споделување на огласот во нашиот newsletter со најнови огласи
 • Објава на порталот CRNOBELO.com во делот дедициран за Огласи за работа

*цената е со вклучен 18% ДДВ

590.00 ден.

Еден оглас (14 дена)

 • Времетрање: 14 дена
 • Позиција: Најгоре во листата со огласи, означен како „спонзориран оглас“
 • Споделување на нашата Фејсбук страница и Фејсбук група
 • Споделување на огласот во нашиот newsletter со најнови огласи
 • Објава на порталот CRNOBELO.com во делот дедициран за Огласи за работа

*цената е со вклучен 18% ДДВ

1.180.00 ден.

Еден оглас (30 дена)

 • Времетрање: 30 дена
 • Позиција: Најгоре во листата со огласи, означен како „спонзориран оглас“
 • Споделување на нашата Фејсбук страница и Фејсбук група
 • Споделување на огласот во нашиот newsletter со најнови огласи
 • Објава на порталот CRNOBELO.com во делот дедициран за Огласи за работа

*цената е со вклучен 18% ДДВ

1.770.00 ден.

Пакет од 5 огласи

 • Количина: 5 огласи
 • Период за искористување на сите огласи: 6 месеци
 • Времетраење на еден оглас: 14 дена
 • Позиција: Најгоре во листата со огласи, означен како „спонзориран оглас“
 • Споделување на нашата Фејсбук страница и Фејсбук група
 • Споделување на огласот во нашиот newsletter со најнови огласи  
 • Објава на порталот CRNOBELO.com во делот дедициран за Огласи за работа

*цената е со вклучен 18% ДДВ

4.720.00 ден.

Пакет од 10 огласи

 • Количина: 10 огласи
 • Период за искористување на сите огласи: 6 месеци
 • Времетраење на еден оглас: 14 дена
 • Позиција: Најгоре во листата со огласи, означен како „спонзориран оглас“
 • Споделување на нашата Фејсбук страница и Фејсбук група   
 • Споделување на огласот во нашиот newsletter со најнови огласи
 • Објава на порталот CRNOBELO.com во делот дедициран за Огласи за работа

*цената е со вклучен 18% ДДВ

7.080.00 ден.

Годишен пакет

 • Количина: Неограничено
 • Период за искористување на сите огласи: 1 година
 • Времетраење на еден оглас: 14 дена
 • Позиција: Најгоре во листата со огласи, означен како „спонзориран оглас“
 • Споделување на нашата Фејсбук страница и Фејсбук група
 • Споделување на огласот во нашиот newsletter со најнови огласи
 • Објава на порталот CRNOBELO.com во делот дедициран за Огласи за работа
 • Објава на огласите во ПР текст со актуелни огласи во текот на месецот на CRNOBELO.com

*цената е со вклучен 18% ДДВ

11.800.00 ден.