Пакети

Бесплатно огласување

 • Бесплатна објава на 1 оглас месечно
 • Времетраење: 7 дена
 • Позиција: Под спонзорираните огласи

 

MKD 0.00

Еден оглас (7 дена)

 • Времетрање: 7 дена
 • Позиција: Најгоре во листата со огласи, означен како „спонзориран оглас“
 • Споделување на нашата Фејсбук страница и група
 • Објава на порталот CRNOBELO.com во делот дедициран за Огласи за работа
 • Споделување на огласот во нашиот дневен newsletter со најнови огласи

*цената е со вклучен 18% ДДВ

MKD 290.00

Еден оглас (14 дена)

 • Времетрање: 14 дена
 • Позиција: Најгоре во листата со огласи, означен како „спонзориран оглас“
 • Споделување на нашата Фејсбук страница и група
 • Објава на порталот CRNOBELO.com во делот дедициран за Огласи за работа
 • Споделување на огласот во нашиот дневен newsletter со најнови огласи

*цената е со вклучен 18% ДДВ

MKD 590.00

Основен пакет

 • Количина: 5 огласи
 • Период за искористување на сите огласи: 1 месец
 • Времетраење на еден оглас: 14 дена
 • Позиција: Најгоре во листата со огласи, означен како „спонзориран оглас“
 • Споделување на нашата Фејсбук страница и група
 • Објава на порталот CRNOBELO.com во делот дедициран за Огласи за работа
 • Споделување на огласот во нашиот дневен newsletter со најнови огласи  

*цената е со вклучен 18% ДДВ

MKD 1.180.00

Плус Пакет

 • Количина: 10 огласи
 • Период за искористување на сите огласи: 2 месеца
 • Времетраење на еден оглас: 14 дена
 • Позиција: Најгоре во листата со огласи, означен како „спонзориран оглас“
 • Споделување на нашата Фејсбук страница и група   
 • Објава на порталот CRNOBELO.com во делот дедициран за Огласи за работа
 • Споделување на огласот во нашиот дневен newsletter со најнови огласи

*цената е со вклучен 18% ДДВ

MKD 2.190.00

Ексклузивен пакет

 • Количина: Неограничено
 • Период за искористување на сите огласи: 1 година
 • Времетраење на еден оглас: 14 дена
 • Позиција: Најгоре во листата со огласи, означен како „спонзориран оглас“
 • Споделување на нашата Фејсбук страница и група
 • Објава на порталот CRNOBELO.com во делот дедициран за Огласи за работа
 • Споделување на огласот во нашиот дневен newsletter со најнови огласи
 • Компанијата стои во делот промовирани огласи на oglasizarabota.mk
 • Пристап до база со работобаратели на oglasizarabota.mk

*цената е со вклучен 18% ДДВ

MKD 15.900.00