Вкупно 65 активни огласи

Најнови огласи

МЗТ Пумпи А.Д. Определено
Одговорен за водење на интерно сметководство(Материјално и Финансово книжење и финансова проверка на истото), Следење на даночната регулатива и подтоготва наданочни пријави , следење и исплата на личен доход, работа со банкарски гаранции и акредитиви,спремање на месечни финансиски извештаи, спремање на извештаи за Народна Банка и подготвување на завршна сметка за компанијата.
Скопје 25/09/2020
Види ги сите огласи