Вкупно 22 активни огласи

Најнови огласи

АМСМ Определено
Клучни работни обврски: Изработка на документацијата за системот за менаџмент на квалитет за стандардите МКС EN ISO/IEC 9001:2015 Систем за менаџмент со квалитет – Барања, МКС EN ISO/IEC 17020 Оцена на сообразност – Општи критериуми за работа на различни типови тела што вршат инспекција и МКС EN ISO/IEC 17025:2018 Општи барања на компетентност на лаборатории за тестирање и калибрација Администрација и одржување на системот за квалитет Организација на интерни и екстерни проверки Истражување на причините за неусогласеностите и планирање на корективни мерки Комуникација со надлежни институции Доколку сакате да ни се придружете и да станете дел од нашиот успешен тим, ја очекуваме вашата кратка биографија и мотивационо писмо на македонски јазик во електронска форма (во PDF или word, апликациите кои треба да се преземаат од линкови нема да бидат разгледани) да ни ја доставите на vrabotuvanje@amsm.com.mk со назнака РАБОТА – Менаџер за квалитет , најдоцна до 31 јануари 2021.   Само избраните кандидати ќе бидат контактирани.
15/01/2021
Гала Нутс 2015 ДООЕЛ Неопределено
Гала Нутс е фирма која е основана во септември 2015 година и нејзина основна дејност е продажба на големо на зачини, зрнести производи, житарици, сушени плодови и апетисани и дуќани кои се занимаваат со продажба на своите производи на мало, здрава храна како и овошје и зеленчук. Бидејќи имаме нов дуќан  потребен ни е персонал и отворени се 2 места во населба Маџари и во населба Илинден.
Скопје 14/01/2021
Друштво за ревизија РСМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје Определено
Опис на работата 1. Опис на работно место: Вработениот ќе ги има следниве работни одговорности: • Води евиденција за боледувањата на вработените на клиентот и врши поднесување на документи за боледување на вработени до Фондот за здравствено осигурување; • Води евиденција и поднесува обрасци за здравствено осигурување и обезбедува здравствени картони за вработените на клиентот; • Води евиденција и врши пријавување и одјавување на вработени на клиентот во Агенцијата за вработување; • Води евиденција и врши пријавување/одјавување односно регистрации во други државни институции; • Изготвува пресметки за плата и извештаи врз основа на месечни варијабилни податоци
14/01/2021
Види ги сите огласи