Вкупно 210 активни огласи

Најнови огласи

Стокомак ДОО Определено
Стокомак е ланец на дисконтни маркети кој работи по концептот хард-дисконт. Поради проширување и отварање на нови работни позиции, вработуваме Материјален книговодител Основна дефиниција и цел на вработени от се : - анализа на пописи, - слагање со добавувачи , - контрола на влезни документи по маркети - согласно со работното место да извршува задачи предадени од претпоставен
Скопје 21/01/2019
Orbita Construction Неопределено
Градежна фирма има потреба од градежни лимари, бравар монтери, заварувачи и алубонд фасадери. *општи работници не ни се потребни. email - orbitakon@gmail.com  телефон - 070-308-889 Елена
Скопје 21/01/2019
Orbita Construction Неопределено
Градежна фирма има потреба од градежни лимари и алуминџиски монтери. Почетна плата 25 000 денари. *општи работници не ни се потребни. email - orbitakon@gmail.com телефон - 070-308-889 Елена
Скопје 21/01/2019
Orbita Construction Неопределено
Градежна фирма има потреба од градежни лимари, бравар монтери, заварувачи и алубонд фасадери. *општи работници не ни се потребни. email -  orbitakon@gmail.com   телефон - 070-308-889 Елена
Скопје 21/01/2019
Orbita Construction
Градежна фирма има потреба од градежни мајстори, тесари, армирачи и ѕидари. Контакт телефон : 070-308-889 Елена email : orbitakon@gmail.com
Скопје 21/01/2019
Orbita Construction Определено
Градежна фирма има потреба од градежни лимари и алуминџиски монтери. Почетна плата 25.000 денари. *општи работници не ни се потребни. email - orbitakon@gmail.com
Скопје 21/01/2019
Самеримпекс - Импулси Неопределено
Самеримпекс Импулси ( www.impulsi.com.mk ) објавува интерес за следната работна позиција:   НАЗИВ НА РАБОТНОТО МЕСТО: Комерцијалисти за продажба    ГЛАВНА ЦЕЛ НА РАБОТНОТО МЕСТО: Зголемување на продажбата и профитот преку посети на клиенти на определената територија во Република Македонија или во странство, по однапред предложен и одобрен план, преку продажба на производите користејќи софтверска алатка, преку промоција и контрола на цени согласно маркетинг стратегијата и планот и преку изготвување неделни и месечни извештаи за работењето. 
Скопје 21/01/2019
Самеримпекс - Импулси Неопределено
Самеримпекс Импулси ( www.impulsi.com.mk ) објавува интерес за следната работна позиција: НАЗИВ НА РАБОТНОТО МЕСТО: Комерцијалист за амбулантна продажба    ГЛАВНА ЦЕЛ НА РАБОТНОТО МЕСТО Зголемување на продажбата и профитот и градење (одржување) имиџ на префериран добавувач преку посети на клиенти на територијата на Република Македонија, по однапред предложен и одобрен план, преку  амбулантна продажба, преку изготвување неделни и месечни извештаи за работењето и преку магацинско работење.    
Скопје 21/01/2019
Види ги сите огласи